Polska poniżej średniej!

Według raportu OECD Education at a Glance 2020 Polska zajmuje 33 miejsce w grupie państw wysyłających swoich studentów na studia za granicę i jest to wynik poniżej średniej dla państw EU. Przed Polską znalazły się takie kraje jak Słowacja, Litwa, Estonia, Łotwa, Węgry, Słowenia, czyli nasi regionalni sąsiedzi. Państwa te wysyłają dwa, trzy a nawet cztery razy więcej swoich studentów na studia zagraniczne. Raport przedstawia tendencje w omawianym zakresie. Wskazuje, że studiowanie za granicą staje się coraz popularniejsze a absolwenci studiów zagranicznych zdobywają cenne międzynarodowe kompetencje. Po powrocie ze studiów wzbogacają krajowy system wnosząc do niego wyjątkową wiedzę i doświadczenie wynikające z przebywania w innym obszarze kulturowym.

Od wielu lat widzimy, że studia za granicą stają się coraz popularniejsze wśród polskiej młodzieży. Obecnie za granicą studiuje około 50 000 Polaków. Według danych GUS w roku akademickim 2018/2019 ogólna liczba studentów w Polsce wyniosła 1,23 miliona. Oznacza to, że poza granicami studiuje tylko 4% Polek i Polaków. Zgodnie z raportem UNESCO w 2017 roku za granicą studiowało 928 000 Chińczyków, 332 000 Hindusów, 122 000 Niemców, 105 000 Koreańczyków, 95 000 Wietnamczyków, 89 000 Francuzów, 85 000 Nigeryjczyków, 83 000 Kazachów i 77 000 studentów z Arabii Saudyjskiej. Mamy zatem duży potencjał do wzrostu i w stosunku do siły gospodarczej powinniśmy podwoić ilość studentów podejmujących studia za granicą. Według raportu OECD inwestycja taka przełoży się na wzrost gospodarczy zasilając rodzimą gospodarkę nowymi ideami.