Zapraszamy na kawę po wiedeńsku!

Ze względu na odległość, język, bardzo dobrą jakość uczelni wyższych oraz dostęp do rynku pracy Austria może okazać się ciekawym wyborem. Uczelnie z tego kraju meldują się w drugiej i trzeciej setce rankingów światowych. W Austrii możemy wybierać spośród 22 uniwersytetów, 6 uczelni sztuk pięknych, muzycznych oraz 3 medycznych. W kraju Mozarta znajdziemy również 3 uczelnie techniczne, 21 uniwersytetów nauk stosowanych i 16 uczelni prywatnych. Jeśli podejmiesz studia w tym kraju, a ilość nauki okaże się przytłaczająca, to śpieszymy z informacją, że najcenniejszą austriacką marką jest Red Bull. Może okazać się pomocny przy zarwanych nocach przed kolejnymi sesjami i kolokwiami. Po dobrze zdanym egzaminie czeka też nagroda. W tym wypadku będzie nią biżuteria marki Swarovski. Dla inwestorów, fanów numizmatyki i złota czeka zaś Münze Österreich z przebogatą kolekcją złotych monet. Wieczorem można spędzić czas z tortem wiedeńskim w przerwie w jednej z filharmonii.

Obowiązkowym punktem codziennej rutyny będzie prawdopodobnie kawa po wiedeńsku, którą wymyślił polski żołnierz i dyplomata. Warto zainteresować się tym wątkiem.

Jeśli nie jesteś fanem języka niemieckiego a język angielski masz opanowany w bardzo wysokim stopniu, to możesz podjąć studia w języku Szekspira. Może zainteresujesz się Uniwersytetem Wiedeńskim, który jest największą uczelnią wyższą w Austrii. Oferuje prawie 200 kierunków studiów i kształci ponad 90 000 studentów. Duża ilość kierunków oferowana jest w języku angielskim. Założony w 1365 roku uniwersytet wykształcił 15 laureatów Nagrody Nobla. Uniwersytet w Wiedniu ukończyli między innymi Erwin Schrödinger, Friedrich Hayek, Karl Popper, Gregor Mendel, Elfriede Jelinek. Ta ostatnia Nagrodę Nobla otrzymała w 2004 roku. Warto zapoznać się z jej twórczością. Dla humanistów polecamy pracę Karla Poppera „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie”.

Każda uczelnia w Austrii prowadzi swój własny proces rekrutacyjny. Uczelnie specjalistyczne mogą wymagać zdania dodatkowych egzaminów. W celu złożenia aplikacji będziesz potrzebować dyplom ukończenia szkoły średniej oraz certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka na poziomie C1.

Studia można rozpocząć od semestru wiosennego lub jesiennego. Studenci międzynarodowi aplikują według tych samych kryteriów co mieszkańcy Austrii. Koszty studiów są porównywalne ze średnią dla UE. Studenci międzynarodowi stanowią prawie 25% wszystkich studiujących. Studia zorganizowane są w europejskim standardzie. Licencjat (Bachelor of Arts, Bachelor of Science) trwa trzy lub cztery lata, studia magisterskie (Master of Arts, Master of Science) zajmują od roku do dwóch lat. Studia doktoranckie to kolejne trzy lata.

Rekrutacja na uczelnie w Austrii odbywa się w oparciu o konkurs świadectw. W przypadku aplikantów z Polski najważniejsza będzie matura. Od tej reguły są jednak wyjątki. Formularze rekrutacyjne znajdziesz na stronach uczelni w internecie. W przypadku uczelni medycznych, artystycznych, architektonicznych, biotechnologicznych i ekonomicznych przeprowadzane są dodatkowe egzaminy a liczba miejsc jest ściśle określona. Ważne są terminy składania dokumentów. Mogą się znacznie różnić od tych, które znamy w Polsce.

Studia w języku angielskim stanowią w Austrii już 15% wszystkich kierunków. Możesz wybierać spośród prawie 300 kierunków.

Nauka na austriackich uniwersytetach jest bezpłatna. Po pięciu latach pobytu w Austrii nabywasz prawo do stałego pobytu. Koszty utrzymania oscylują w okolicach średniej europejskiej. Oznacza to wydatek rzędu 800€ do 1 200€ miesięcznie. Można starać się o jeden z wielu programów stypendialnych. O możliwych do otrzymania grantach przeczytasz na stronie www.grants.at. Dostępne są również programy wsparcia socjalnego.