Hola!

Każdego roku studia w Hiszpanii wybiera około 100 000 uczniów z całego świata. Hiszpania jest ulubionym wyborem wśród studentów z Ameryki Południowej. Uczniowie z Unii Europejskiej lubią Hiszpanię i stanowią około 30% wszystkich międzynarodowych studentów rozpoczynających studia w tym kraju. Jednym z istotnych argumentów w wyborze kraju Cervantesa jest klimat. Nie bez znaczenie pozostaje bogata kultura, atrakcyjny język, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowo przyjaźni i otwarci ludzie. Hiszpania oferuje dużą liczbę kierunków wykładanych w języku angielskim co sprawia, że studenci z EU cenią sobie ten kierunek geograficzny. Do wyboru mamy około 80 uniwersytetów, z których kilkanaście kwalifikuje się wyżej niż uczelnie z naszego pięknego kraju. Studia są w dużej mierze odzwierciedleniem hiszpańskiej kultury i relacji społecznych. Studiując na półwyspie iberyjskim możesz liczyć na dużą swobodę i otwartość. Zwróć uwagę na bardzo nieformalny styl życia, który dla jednych będzie zaletą dla innych udręką. Jeśli jesteś osobą otwartą, poszukujesz nowych wyzwań, znajomości i kontaktów, to Hiszpania może okazać się świetnym wyborem.

System organizacji studiów wyższych w Hiszpanii składa się z trzech poziomów. Poziom pierwszy (grado) trwa cztery lata, drugi (dyplom máster) dwa lata, zaś poziom trzeci (programa de doctorado) do czterech lat. Sposób organizacji uczelni wyższych jest zatem porównywalny do tego, który znamy z Polski, USA i Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z drobnymi różnicami, ale co do zasady jest podobnie.

W Hiszpanii możemy studiować, co oczywiste, po hiszpańsku oraz po angielsku. Aplikując na studia w Hiszpanii warto znać podstawy języka hiszpańskiego. Niewątpliwą zaletą jest możliwość nauczenia się hiszpańskiego podczas studiów wyższych. Wiele osób wybiera studia w Hiszpanii w związku ze swoimi zainteresowaniami językowymi. Niewątpliwie jest to bardzo dobry pomysł. Jeśli szukasz uczelni lingwistycznej, to Hiszpania będzie bardzo dobrym wyborem. Wiele uczelni hiszpańskich oferuje możliwość otrzymania dwóch dyplomów uniwersyteckich. Coraz więcej uczelni w Europie też tak robi. W ramach wybranego uniwersytetu możesz studiować więcej niż jeden kierunek lub spędzić rok akademicki na innym, stowarzyszonym uniwersytecie.

Podczas aplikacji na hiszpański uniwersytet głównym kryterium oceny będzie polska matura. Wyniki egzaminu muszą zostać przetłumaczone i zaakceptowane przez hiszpańską instytucję rządową (Universidad Nacional de Educación a Distancia). UNED wystawia odpowiedni certyfikat, który jest akceptowany przez uczelnie wyższe.

Aby podjąć studia w Hiszpanii potrzebować będziesz certyfikat językowy. W przypadku studiów w języku hiszpańskim będzie to DELE, a jeśli chcesz studiować po angielsku, to klasycznie wystarczy TOEFL lub IELTS. Niektóre uczelnie wymagają również rozmowy kwalifikacyjnej. O dodatkowych wymaganiach przeczytasz na stronach uniwersytetów.

Daty aplikacji przypadają zazwyczaj na czerwiec oraz wrzesień. Dokumenty składasz w formule online. W Hiszpanii nie istnieje jakiś wspólny system aplikowania, dlatego też na każdą uczelnię należy aplikować oddzielnie.

Hiszpania, o czym już pisałyśmy, należy do krajów, w których należy pokryć dość znaczne koszty czesnego. W zależności od uczenli będzie to kwota od kilku do kilkudziesięciu tysięcy euro. Dobrą wiadomością są koszty utrzymania w Hiszpanii, które plasują się w średniej europejskiej i nie powinny znacznie różnić się od tych, które należy ponieść w Polsce. Niektóre uczelnie oferują stypendia socjalne oraz możliwość zwolnienia z konieczności płacenia czesnego.

Niewątpliwym atutem Hiszpanii, oprócz klimatu, kuchni i atmosfery jest dość prosty system aplikacji. Zasadniczo wystarczy matura. Jeśli nie jesteś zadowolony ze swoich ocen, możesz zdać dodatkowy egzamin i w pewnym sensie poprawić swoje oceny maturalne.