Kosztami zajmiesz się później!

W jednym z poprzednich postów przedstawiłyśmy koszty studiowania za granicą. Wiesz zatem z czym trzeba się liczyć. Mamy jednak dobrą wiadomość. Możesz zdecydowanie obniżyć koszty czesnego. W kolejnych postach, przy różnych tematach, jeszcze o tym napiszemy. Podczas zbierania informacji o zagranicznych uniwersytetach odkryłyśmy, że uczelnie oferują bogate programy stypendialne a standardem staje się dostosowywanie kosztów czesnego do zasobności portfeli studentów i ich rodzin. W poście, który pojawi się za kilka tygodni pokażemy, jak ten system działa w Università Commerciale Luigi Bocconi w Mediolanie. Czesne w tej elitarnej, prywatnej uczelni ekonomicznej uzależnione jest od Twoich możliwości finansowych. Jeśli Twoje możliwości finansowe nie pozwalają na pełną opłatę za studia, dostaniesz odpowiedni rabat. Przy budżecie domowym mniejszym niż 60 000 zł na członka rodziny rocznie uczelnia nie pobiera czesnego. Podobnie dzieje się na wielu amerykańskich uczelniach. Coraz powszechniej stosowany system Need Blind Admission zachęca do aplikowania bez względu na możliwości finansowe. Koszty ustalane są ze świeżo przyjętym studentem (freshman) dopiero po procesie rekrutacji. Uczelnia poprosi o zeznania podatkowe Twoich rodziców i na tej podstawie ustali wysokość czesnego oraz możliwość przyznania stypendium socjalnego. Jeśli Twój domowy budżet sprawia, że liczysz każdą złotówkę, uczelnia zobaczy to w dokumentach podatkowych i na tej podstawie ustali z Tobą koszty czesnego. Z drugiej strony, jeśli Twoje możliwości finansowe są bardzo komfortowe, poniesiesz pełne koszty studiowania zgodnie z szacunkami, które przygotowałyśmy we wcześniejszym poście. Pamiętaj również, że są kraje takie jak Dania, w których podczas studiów możesz podjąć pracę, w efekcie czego Twoje koszty studiowania wyniosą zero a na Twoim koncie pojawią się dodatkowe środki z tytułu wykonywanej pracy.

Poniżej znajdziesz link to materiału przygotowanego przez twórców znanego i popularnego kanału „Nauka. To lubię”, w którym wypowiadają się polscy studenci Yale University. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem. Pod koniec poruszona została kwestia kosztów.

Przypominamy, że Yale University to amerykański uniwersytet niepubliczny należący do najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Należy do Ligi Bluszczowej. Znany jest z kierunków prawniczych i humanistycznych. Założony w 1701 roku należy do najstarszych uniwersytetów w USA. Kapitał żelazny uczelni wynosi obecnie ponad 30 mld dolarów a zasoby biblioteczne przekraczają 15 milionów woluminów.