Ich bin ein Berliner

Studia w Niemczech ze względu na odległość, jakość kształcenia i symboliczne koszty czesnego są chętnie wybierane przez polskich absolwentów szkół średnich. Nie bez znaczenia jest również łatwy dostęp do niemieckiego rynku pracy! Rocznie kilka tysięcy Polaków wybiera studia na uczelniach w Niemczech. Akademie w tym kraju dzielą się na dwie kategorie. Universities nastawione są na kształcenie teoretyczne, zaś Universities of Applied Sciences na nauczanie praktyczne, przygotowujące do przyszłej pracy. U naszego zachodniego sąsiada możesz wybierać spośród 120 uniwersytetów i szkół wyższych, 57 akademii muzycznych i artystycznych oraz 207 wyższych szkół zawodowych. Dodatkowy podział ogniskuje się na uczelniach publicznych i prywatnych. W pierwszym przypadku możemy liczyć na symboliczne czesne rzędu 100€ rocznie. W drugim przypadku czesne zależy od uczelni i jej prestiżu. Studia na Universities trwają zazwyczaj 3 lata, na Universities of Applied Sciences od 3 do 4 lat. Mamy oczywiście na myśli poziom licencjacki. Produktem flagowym są w przypadku Niemiec uczelnie techniczne. Kraj ten bardzo mocno stawia na rozwój nowych technologii i nowoczesnego przemysłu. Głównym językiem na uczelniach wyższych jest niemiecki, jednak coraz częściej spotkasz się z możliwością studiowania po angielsku. Niemcy idą w tym kierunku. Niektóre uczelnie techniczne oferują już studia tylko w języku angielskim! Jeśli nie znasz niemieckiego, to znajdziesz zapewne swój wymarzony kierunek wykładany po angielsku. Prym pod tym względem wiodą uczelnie prywatne. Studia magisterskie trwają od roku do dwóch lat. W tym wypadku wybór kierunków anglojęzycznych jest zdecydowanie bardziej bogaty.

Aplikując na studia w Niemczech potrzebne Ci będzie świadectwo dojrzałości, potwierdzenie ukończenia liceum lub technikum oraz test językowy. Jeśli chcesz studiować po angielsku, potrzebujesz certyfikat, który potwierdzi znajomość tego języka. Podobnie jest z językiem niemieckim. Najpopularniejszymi certyfikatami potwierdzającymi znajomość angielskiego są TOEFL i IELTS. Niemieckie uczelnie wymagają znajomości języka na poziomie C1. Na stronach uczelni znajdziesz informacje o wymaganych poziomach punktowych.

Niemieckie uczelnie akceptują polską maturę. Oprócz niej podczas aplikacji trzeba złożyć świadectwa szkolne, certyfikaty językowe, o których pisałyśmy oraz w zależności od uczelni listy motywacyjny, CV lub potwierdzenie aktywności pozaszkolnych. Najczęściej jednak matura, świadectwo i certyfikat językowy będą jedynymi dokumentami, o które poprosi niemiecka uczelnia.

Jeśli maturę zdajesz w liceum profilowanym, zawodowym lub techniku, to studia możesz podjąć jedynie w tym kierunku. Bez względu na to jaką uczelnię wybierzesz, wszystkie dokumenty będziesz musiał przed złożeniem przetłumaczyć, co wiąże się z dodatkowym czasem i kosztem. Zwróć uwagę na terminy składania dokumentów oraz rozpoczęcia pierwszego semestru. Inaczej niż w przypadku Polski, studia w Niemczech można rozpocząć od semestru zimowego lub letniego. W przypadku studiów artystycznych, sportowych, architektonicznych oraz związanych z projektowaniem możesz spodziewać się dodatkowych egzaminów. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość podjęcia studiów na roku zerowym. Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje miękkie, językowe lub po prostu potrzebujesz trochę czasu na ostateczną decyzję, to możesz skorzystać z takiej możliwości. Ciekawostką jest to, że rok zerowy można rozpocząć bez matury.

Koszty studiów w Niemczech odzwierciedlają średnią statystyczną dla krajów UE. Na temat kosztów przeczytasz w poprzednich postach. Dobra wiadomość jest taka, że czesne, o czym pisałyśmy wcześniej, jest w zasadzie symboliczne. Niemieckie uczelnie oprócz czesnego (100€ rocznie) pobierają również składkę semestralną w wysokości 100€/300€. Czesne na uczelniach prywatnych wynosi od 2 000€ do 8 000€ za semestr. Niemieckie uczelnie oferują programy stypendialne i pożyczkowe. Interesującym źródłem finansowania są liczne organizacje pozarządowe.

Ciekawym źródłem informacji na temat studiowania w Niemczech jest Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), czyli Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Organizacja ta zajmuje się międzynarodową wymianą studencką. Głównym źródłem finansowania organizacji są środki publiczne Republiki Federalnej Niemiec. Na stronie DAAD znajdziesz bardzo dobrze opracowaną sekcję Q&A.

W internecie znajdziesz dużo ciekawych i pomocnych informacji od polskich studentów. Zwracają oni szczególną uwagę na konieczność zapoznania się z podstawami języka niemieckiego. Warto jest ten język poznać podczas studiów tym bardziej, że poza uczelnią to będzie główny język dominujący na ulicy, w urzędach i instytucjach.

Studenci mogą podejmować pracę zarobkową. W tym wypadku niemiecki może okazać się niezbędny. Pracując w Niemczech należy wykupić składkę ubezpieczeniową. Aby uniknąć tego kosztu, tygodniowy wymiar pracy nie może przekroczyć 20 godzin.

Jeśli jesteś zainteresowany studiowaniem za Odrą, koniecznie wejdź w poniższy link. Znajdziesz tam dużo bardzo interesujących informacji i wskazówek.