Studiuj nauki polityczne, ekonomię i prawo

Instytut Nauk Politycznych w Paryżu to jedna z najbardziej prestiżowych i elitarnych uczelni wyższych na świecie. Należy do kategorii grandes écoles. Posiada liczne oddziały i kampusy we Francji i na świecie. Głównym językiem wykładowym jest francuski. Można jednak studiować po angielsku (trzeba potwierdzić znajomość języka certyfikatem). Znając tylko angielski uczelnia zadba, abyś do końca pierwszego roku przyswoił sobie również francuski na dość wysokim poziomie. Ofertę kierunków znajdziesz w umieszczonym w stopce posta linku. Można studiować finanse, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, społeczne, prawne. Generalnie wszystko to, czego nie uczą w szkole średniej a co jest potrzebne, żeby dołączyć do elit politycznych i finansowych świata. Uczelnia znana jako SciencesPo znana jest również pod nazwą Institut d'études politiques (IEP). Szkoła prowadzi bardzo selektywny nabór. Musisz zatem dobrze się przygotować. Szkoła określana jest mianem kuźni francuskich elit i francuskim Harvardem. W światowych rankingach uczelnia plasuje się na 2 miejscu zaraz po Harwardzie (QS World University Rankings by Subject 2020). Roczne czesne wynosi około 12 000€ i wraz z kosztami utrzymania daje wydatek rzędu 20 000€ rocznie. Uczelnia oferuje bogaty program praktyk międzynarodowych oraz wymian studenckich. Mając za sobą licencjat będziesz prawdopodobnie po dwóch praktykach (banki inwestycyjne, międzynarodowe korporacje) i wymianach studenckich (cały świat). Prawie każdy prezydent Francji ukończył SciencePo. Uczelnia jest doskonałym punktem wyjścia do podjęcia pracy w instytucjach międzynarodowych, takich jak ONZ, Unia Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy. Mury uczelni opuścili również CEO banku Société Générale, CEO Air France, ale również Christian Dior, David Rothschild, czy Marcel Proust. Historia SciencesPo zaczyna się w 1872, kiedy to grupa francuskich intelektualistów, polityków i biznesmenów postanowiła założyć ośrodek kształcenia przyszłych polityków oraz dyplomatów. Każdy, kto chce w przyszłości zostać dyplomatą lub wejść w świat francuskiej polityki i finansjery musi ukończyć ten prestiżowy uniwersytet. Uczelnia kształci w znanym nam systemie (3 lata licencjat, 2 lata magisterka).

Uczelnia posiada bogaty program stypendialny. Uczniowie z Polski, ze względu na duże dysproporcje pomiędzy zarobkami w Polsce i Francji, mogą liczyć na zwolnienie z konieczności opłacania czesnego oraz otrzymać stypendium socjalne pozwalające na utrzymanie się podczas studiów. Podczas składania aplikacji (robisz to online) musisz dostarczyć dokumenty finansowe potwierdzające dochody Twojej rodziny. Na tej podstawie ustalona zostanie kwota czesnego. Duży odsetek studentów nie ponosi żadnych opłat za studia. Podczas aplikacji można ubiegać się o stypendium socjalne pokrywające bieżące koszty oraz dofinansowanie do kosztów wynajęcia mieszkania.

Duży nacisk kładzie się na naukę praktyczną, umiejętność pracy w grupie, argumentację, wymianę poglądów. Tempo nauki jest dość wysokie a ilość zadań domowych znaczna. Pod koniec każdego roku odbędziesz obowiązkowe praktyki, stąd dobrze oprócz angielskiego jest mieć przynajmniej podstawy francuskiego. Tym bardziej, że uczelnia kładzie duży nacisk na naukę języków. Absolwent SciencesPo zna zazwyczaj trzy języki obce. Wykładowcami na uczelni są zazwyczaj jej byli absolwenci, którzy zrobili międzynarodową karierę w biznesie lub polityce. SciencesPo umożliwia zdobycie dwóch dyplomów dzięki możliwości studiowania na jednaj z uczelni partnerskich w Nowym Jorku, Londynie czy Szanghaju. Podczas pierwszego roku studenci mają możliwość zorientować się w obszarze swoich zainteresować. Studiuje się prawo, ekonomię oraz nauki społeczne i polityczne. Specjalizację wybierzesz na drugim roku. Szkoła jest w europejskim sojuszu uniwersyteckim z Szkołą Główną Handlową oraz Uniwersytetem Bocconiego.

Uczelnia ma swoje francuskie kampusy, które specjalizują się w różnych obszarach geograficznych. Poniżej przedstawiamy listę kampusów, specjalizację obszarową oraz język wykładowy.

Dijon Central and Eastern Europe (french)

Le Havre Asia and Pacyfic (english)

Menton Middle East and Mediterranean (english/french)

Nancy Europe and Franco-German Region (french)

Poitiers Latin America (french)

Reims North America (english) and Africa (french)

Paris General Programme (french)

Jeśli wybierzesz ścieżkę standardową, to możesz całe trzy lata studiować na wybranej uczelni we Francji lub przez dwa lata we Francji, zaś trzeci rok studiów spędzić na jednym z uniwersytetów partnerskich. Możesz też wybrać ścieżkę dual degree, dzięki czemu otrzymasz dwa dyplomy. W takim wariancie po dwóch latach studiów we Francji kolejne dwa spędzisz na jednym z uniwersytetów partnerskich. Ich listę publikujemy poniżej. Ważne jest też to, że podczas ścieżki standardowej jesteś przez cały ten czas objęty stawkami czesnego SciencesPo (nawet, jeśli ostatni rok spędzisz na uniwersytecie partnerskim). Jeśli wybierzesz dual degree, to zmieniając uniwersytet będziesz objęty już stawkami stosowanymi na wybranej uczelni.

Columbia University New York

University of California Berkeley

Freie Universität Berlin

University of Hong Kong

Keio University Tokyo

University of British Columbia Vancouver

University Collage London

National University of Singapore

Aby zacząć przygotowania do wyboru swojej ścieżki lub międzynarodowego kampusu do zrobienia drugiego dyplomu najpierw musisz przejść proces aplikacyjny. Składa się on z trzech części. Pierwsza z nich (Academic Excellence) to Twoje oceny ze świadectw ze wszystkich klas szkoły średniej oraz świadectwa maturalnego. Nie musimy podpowiadać, że oceny muszą być na najwyższym poziomie. Druga część (Civic Engagement) ma pokazać Twoje zaangażowanie w różne projekty, działalność pozalekcyjną, konkursy, wolontariaty. Część trzecia (International Opening) ma pokazać, że znasz świat i potrafisz się po nim poruszać. Tu przydadzą się informacje o znajomości języków obcych, doświadczeniu w podróżowaniu, odbytych międzynarodowych kursach lub zorganizowanych inicjatywach. Musisz wykazać, że wiesz co się dzieje we współczesnym świecie w różnych obszarach i dziedzinach. Szczegółowe informację publikowane są w okolicach października na stronie uczelni.

Podczas procesu rekrutacji Twoja aplikacja zostanie oceniona w 4 obszarach, a z każdego z nich możesz uzyskać do 20 punktów. Pierwszy obszar to są Twoje oceny z egzaminu maturalnego. Drugi obszar to są oceny z ostatnich trzech lub czterech lat szkoły średniej. Trzeci obszar to są eseje, zaś czwarty to jest rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku esejów należy napisać trzy, każdy z nich dotyczy innego zagadnienia. Pierwszy (Motivation for applying through 3 question) dotyczy Twojej motywacji do podjęcia studiów na SciencesPo. Tu musisz pokazać, że wiesz czym jest SciencePo oraz z czego wynika Twoja determinacja do podjęciu studiów na tej uczelni. Drugi esej (The Essay on one of five proposed themes) napiszesz na jeden z pięciu zadanych tematów. Musisz wykazać się znajomością zagadnienia (piszesz w domu, więc nie będzie problemu, żeby sobie przyswoić wiedzę). Musisz jednak zaprezentować swój sposób myślenia, kreatywność, umiejętność wyjścia poza schematy myślowe. Lekkość i jakość języka będzie też oceniana. Ostatni esej (Personal background, activities and areas of interest) jest podobny do omawianego już we wcześniejszych postach listu motywacyjnego (Personal Statement). Jeśli zdobędziesz odpowiednią ilość punktów z tytułu złożonych świadectw i ocen oraz napisanych esejów, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie zatem decydującym testem. The Interview składa się z trzech części. Pierwsza trwa 5 minut (Candidate’s Introduction). Musisz się w niej zaprezentować, przedstawić swoje osiągnięcia i zainteresowania tak, aby sobą zainteresować egzaminatora. Część druga (Image analysis and commentary) trwa od 10 do 15 minut. Ta część jest bardzo dziwna i wymaga dużej kreatywności. Dostaniesz do analizy zdjęcia, które musisz przeanalizować, umieścić w jakimś kontekście i omówić pokazując ogólną wiedzę ze świata politycznego, społecznego i ekonomicznego. Swoją wypowiedź musisz podeprzeć informacjami ze świata i najlepiej tak ją prowadzić, aby skierować się w obszary swoich zainteresowań. Ostatnią częścią rozmowy kwalifikacyjnej jest otwarta dyskusja (Open Discussion), która trwa od 5 do 10 minut. Jej przebieg sprowadza się do wymiany myśli, wiedzy i informacji na zadany przez egzaminatora temat. Rekrutujący będzie chciał dowiedzieć się, czy posiadasz wiedzę na temat zjawisk społecznych, politycznych i ekonomicznych. Będziesz musiał wykazać się krytycznym myśleniem, kreatywnością oraz znajomością faktów. Musisz wiedzieć co się dzieje na świecie.

Jeśli bierzesz udział w Tomunie, programach Erasmusa, znasz problemy dzisiejszego świata, lubisz wiedzieć co się dzieje i jak świat działa, to nie będzie problemu z rozmową. Jeśli nie czujesz się w takich tematach pewnie, to może to jest dobry moment żeby zacząć. Może od opracowania tematów, które umieściłyśmy w jednym z postów?

Proces aplikacyjny zaczyna się od ogłoszenia przez uczelnię kryteriów. Znajdziesz je na stronie SciencesPo już w październiku. Aplikować można od połowy listopada do kwietnia. Jeśli Twoja aplikacja uzyska odpowiednią ilość punktów, to w okresie od stycznia do lipca zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Pod koniec lipca dostaniesz informację o przyjęciu na uczelnię.