Hygge, czyli duński klucz do szczęścia!

Dania stanowi coraz bardziej popularny kierunek wśród polskich absolwentów szkół wyższych. Studia są bezpłatne a możliwość podjęcia pracy podczas studiów i otrzymania z tego tytułu dodatkowego stypendium podnosi atrakcyjność wyboru tej destynacji. Dodatkowym atutem jest możliwość studiowania w języku angielskim oraz darmowa nauka języka duńskiego. System szkolnictwa jest generalnie podobny do polskiego. Mamy zatem trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie magisterskie. Jest kilka ciekawych różnic, na które natrafisz, jak zaczniesz bliżej zgłębiać temat. Ważnym elementem podczas aplikacji są oceny. Pisałyśmy już o tym, że najlepsze szkoły oraz niektóry systemy w większym stopniu zwracają uwagę na oceny ze szkoły średniej, zaś matura ma mniejsze znaczenie. System duński można scharakteryzować jako system mieszany, coś pomiędzy UE i USA. Aplikując na uczelnie w Danii potrzebujesz list motywacyjny, który jest bardzo ważnym dokumentem. Musisz w nim pokazać siebie w taki sposób, aby wyróżnić się z tłumu. W liście trzeba pokazać swoje pasje i dodatkowe pozaszkolne osiągnięcia. Duńczycy bardzo sobie cenią wolontariat, ale także wszelkiego rodzaju aktywności pozaszkolne, konkursy i projekty będą bardzo mile widziane. Drugim elementem aplikacji będą oceny ze szkoły średniej. Najważniejsze są oceny z obszaru, który chcesz studiować. Jeśli jesteś zainteresowany dietetyką, to ważne będą oceny z biologii i chemii. Zazwyczaj pod uwagę są brane oceny z drugiej, trzeciej i połowy czwartej klasy. Oceny te zostaną przeliczone na duński system, który jest siedmiostopniowy. Bardzo ważne jest również to, ile godzin danego przedmiotu miałeś w tygodniu. Informację taką należy podać przy wypełnianiu aplikacji. Te dwa elementy mogą być decydujące. Jeśli uczysz się w klasie matematyczno-geograficznej i chcesz aplikować na uczelnię ekonomiczną, to oprócz ocen uczelnia weźmie pod uwagę ilość godzin z tych przedmiotów. Z tego co wiemy, to ilość godzin przedmiotów rozszerzanych w połączeniu z dobrymi ocenami powinien zapewnić sukces. Kolejnym dokumentem potrzebnym do aplikacji jest certyfikat językowy. Będziesz studiować po angielsku, więc nie powinien stanowić problemu. Zazwyczaj napisane na 80% egzaminy IELTS i TOEFL wystarczą. Zdarza się jednak tak, że uczelnia ma swój własny test kompetencji językowych. Wszystkie dokumenty składasz w aplikacji. Zwróć uwagę na terminy aplikowania. Te zaczynają się dość wcześnie. Możliwe, że uczelnia będzie wymagała rozmowy kwalifikacyjnej. W takim wypadku spotkanie może mieć miejsce w Warszawie (egzaminatorzy przyjeżdżają do Polski), możesz być zaproszony do Danii lub poproszony o spotkanie online.

Studia w Danii zaczynają się pod koniec sierpnia. System nastawiony jest na praktyczne umiejętności. Studiując w Danii możesz liczyć na dużą ilość praktyk, prac zespołowych, rozwiązywania konkretnych problemów. Uczelnie duńskie znane są z bardzo wysokiego poziomu kształcenia. Na liście 100 najlepszych uczelni w UE i UK na 7 i 22 miejscu znalazły się kolegia duńskie.

Polska matura jest uznawana w Danii. Podczas aplikacji możesz wybrać maksymalnie 8 kierunków. Platforma aplikacyjna nazywa się Optagelse. Wymagania aplikacyjne mogą różnić się w zależności od kierunków. Najlepszą opcją jest ich sprawdzenie na stronach uczelni. Uczelnie w Danii oferują szeroki program wymian studenckich. Aplikacja na studia zaczyna się w lutym, trwa do 15 marca, zaś jej wyniki są znane w lipcu, po złożeniu matury. Najbardziej znane duńskie uczelnie to: Uniwersytet w Kopenhadze (7 miejsce w UE i UK), Uniwersytet w Aarhaus (22 miejsce w UE i UK), Politechnika Duńska (DTU), Uniwersytet Południowej Danii, Kopenhaska Szkoła Biznesu.