Studia w Europie mają sens!

W związku z rosnącą popularnością kierunków wykładanych w języku angielskim oraz coraz wyższymi miejscami w światowych rankingach studia w Europie, a w szczególności w Unii Europejskiej, stają się coraz bardziej atrakcyjne. Dominujące do tej pory kierunki w postaci USA i UK mają potężną konkurencję. Jeśli weźmiesz dodatkowo koszty czesnego, które w UE są często jedynie symboliczne, możesz spodziewać się, że studia w UE będą dla mieszkańców unii coraz bardziej dostępne i popularne. Tym bardziej, że od pewnego czasu dyskutuje się nad stworzeniem wspólnego, jednolitego egzaminu maturalnego. Z tego co udało nam się ustalić, egzamin taki miałby w 40% składać się ze średniej ocen z całej szkoły średniej, w 40% z pisemnego egzaminu maturalnego oraz w 20% z egzaminu ustnego. Taka jednolita matura byłaby przepustką na każdą, publiczną szkołę wyższą w UE. Poniżej w kilku zwięzłych bullet pointach przedstawiamy najważniejsze argumenty charakteryzujące rynek szkół wyższych, których celem jest promocja studiów w UE.