Case Study

Studia biznesowe w Mediolanie w języku angielskim

Jedna z najlepszych w Europie uczelni ekonomicznych znajduje się w Mediolanie. Z dostępnych w internecie rankingów wynika, że Bocconi to czwarta spośród najlepszych uczelni biznesowych w Europie. Uczelnia z Mediolanu znalazła się zaraz za London School of Economics and Political Science, University of Oxford i University of Cambridge. Jest również klasyfikowana na 10 miejscu w światowym rankingu szkół ekonomicznych. W Bocconi możemy studiować w języku angielskim. Na pierwszym roku uczelnia oferuje dodatkowy, intensywny, obowiązkowy kurs z języka włoskiego, dzięki czemu włoski dostaniesz gratis. Uczelnia cieszy się bardzo dużym prestiżem i jest znana na całym świecie. Koniecznie zwróć uwagę na zasady aplikacyjne. Wymagany jest egzamin SAT lub Bocconi test online. Uczelnia jest szkołą prywatną i pobiera czesne w wysokości 13 000€ rocznie, co w porównaniu z tej klasy szkołami jest bardzo atrakcyjnym wynikiem. Na uczelni jest polska społeczność. Możesz się z nią kontaktować w celu zadawania pytań. Chętnie udzielą pomocy przy aplikacji. Ważne są terminy aplikacyjne. Na stronie uczelni możesz się z nimi zapoznać. Najlepiej aplikować w czasie early session. W ostatnim terminie aplikacji zostaje jedynie 10% miejsc. Bocconi oferuje również możliwość wymian studenckich. W jednej z dostępnych opcji możesz studiować w Hong Kongu lub San Francisco. Ze względu na wczesny termin aplikacyjny oraz konieczność zdawania dodatkowych egzaminów rozpocznij przygotowania rok przed aplikacją. Podczas aplikacji ważne będą oceny z liceum z klasy drugiej i trzeciej oraz aktywności pozaszkolne. Wyniki egzaminu maturalnego trzeba będzie przesłać już po rozpatrzeniu aplikacji. Generalnie proces aplikacyjny oraz wymagania są bardzo podobne do tych, które zostały opisane w tekście Aplikacja na studia w USA. Absolwenci Bocconi mogą, po ukończeniu studiów licencjackich, kontynuować naukę na studiach magisterskich w tej samej uczelni lub przenieść się na inną w Europie lub USA. Alumni Bocconi są oczkiem w głowie łowców głów banków inwestycyjnych z londyńskiego City i Wall Street.