W Europie mamy bardzo dobre uczelnie!

Z jednego z poprzednich zestawień wiesz już, jakie są najlepsze uczelnie w USA oraz jak wyglądają na tle rankingu światowego. Tym razem przyjrzymy się najlepszym uczelniom w UE i UK (do zestawienia dołączyły również uczelnie ze Szwajcarii i Norwegii). Raz jeszcze przywołamy najbardziej znany ranking na świecie (Academic Ranking of World Universities), czyli tak zwaną listę szanghajską. Przetaczane dane dotyczą 2021 roku. Dla porządku podkreślamy, że ARWU to nie jedyny ranking uczelni wyższych. Jest natomiast najbardziej znany i najczęściej cytowany. Ranking opracowywany jest każdego roku przy uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Po raz pierwszy został opublikowany w czerwcu 2003 roku. Instytucje opracowujące ranking są niezależne od agencji rządowych oraz ośrodków akademickich. ARWU wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do tworzenia rankingu światowych uniwersytetów, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających Nagrody Nobla i Medale Fieldsa, liczbę wysoko cytowanych badaczy wybranych przez Clarivate Analytics, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismach Nature i Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index Expanded i Social Sciences Citation Index. Ponad 1 800 uczelni jest faktycznie klasyfikowanych przez ARWU każdego roku, a najlepsze 1 000 jest publikowane.

Wiesz już, że spośród 100 najlepszych uczelni na świecie 40 mieści się w USA. Czy w bliższym nam otoczeniu znajdują się dobre uczelnie i które z nich są najlepsze? Przy okazji nadmienić w tym miejscu musimy, że lista szanghajska jest bardzo nieprzychylna dla uczelni mniejszych, specjalistycznych, wykładających w językach innych niż angielski. Dlatego też przy szukaniu swojej wymarzonej uczelni warto posiłkować się rankingami specjalistycznymi. Ranking szanghajski promuje wielkie uczelnie wykładające w języku angielskim, podczas gdy w Europie akademie nie są tak duże jak w USA, często bardzo specjalistyczne i nauczające w językach narodowych. Znany przykład uniwersytetu Paris-Saclay, który to powstał decyzją administracyjną łącząc różne szkoły wyższe pod jedną marką i wprowadzając język angielski jako wykładowy wszędzie tam, gdzie była taka możliwość. W ten sposób Emmanuel Macron, krytyk rankingu szanghajskiego, stworzył uczelnię, która od razu znalazła się na 15 miejscu w światowym rankingu. Sprawdźmy zatem, jak w krytykowanym przez wielu rankingu wypadają uczelnie europejskie i przede wszystkim, które z nich są najlepsze.

Powyższa lista 34 najlepszych uniwersytetów w UE i UK pokazuje ich kolejność według rankingu szanghajskiego. Na pierwszym miejscu zameldował się uniwersytet z Cambridge, drugie miejsce pojechało do Oxfordu, a trzecie do Paryża. Uniwersytet Paris-Saclay jest przy okazji najnowszą i najmłodszą uczelnią w rankingu, stworzoną na potrzeby tego rankingu przez decyzje polityczne. Kolejne miejsca w wyścigu o europejski prymat zajęły University College London, ETH Zurich, Imperial College, University of Copenhagen, Sorbonne University, The University of Menchester i zamykający stawkę 10 najlepszych uniwersytetów w UE i UK PSL University z Paryża. W pierwszej 10 znalazło się aż 5 uniwersytetów z UK, 3 z Francji oraz po jednym ze Szwajcarii i Danii.

Europejska ekstraklasa wygląda zatem tak: UK 8, Szwajcaria 5, Francja 4, Niemcy 4, Holandia 3, Szwecja 3, Dania 2, Belgia 2, Finlandia 1 i Norwegia 1. Tyle uczelni poszczególne kraje mają w setce najlepszych na świecie. Jak widać nie ma tu żadnej uczelni z Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Bałkanów, Bałtyków czy Europy Środkowej. W pierwszej setce, pod koniec klasyfikacji znalazł się jeszcze uniwersytet z Moskwy, ale ze zrozumiałych względów nie zaliczyliśmy go do wspólnoty. Podobnie rzecz się ma z trzema uczelniami z Izraela. Niestety w pierwszej setce nie znajdziemy żadnych uczelni z naszego kraju. Mała niespodzianka dla osób, które dotrwały do końca i nadal to czytają jest taka, że w rankingu „The Financial Times” w roku 2019 dwa programy magisterskie oferowane przez SGH znalazły się w światowej czołówce. Kierunek zarządzanie uplasował się na 58 pozycji, zaś 8 miejsce przyznano programowi CEMS MIM (ranking Masters in Management). Akademia Leona Koźmińskiego uznana została za lidera w Europie Środkowo – Wschodniej. W tym samym rankingu (The Financial Times European Business Schools Ranking) uczelnia ta zajęła 54 miejsce.