Amerykanie wyznaczają standard!

Według najbardziej znanego rankingu na świecie (Academic Ranking of World Universities), czyli tak zwanej listy szanghajskiej, najlepszą od lat uczelnią w USA jest Harward University. Poniżej przyjrzymy się najlepszym uniwersytetom amerykańskim i zbudujemy ich klasyfikację według rankingu szanghajskiego. Przetaczane dane dotyczą 2021 roku. Dla porządku podkreślamy, że ARWU to nie jedyny ranking uczelni wyższych. Jest natomiast najbardziej znany i najczęściej cytowany. Ranking opracowywany jest każdego roku przy uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Po raz pierwszy został on opublikowany w czerwcu 2003 roku. Instytucje opracowujące ranking są niezależne od agencji rządowych oraz ośrodków akademickich. ARWU wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do tworzenia rankingu światowych uniwersytetów, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających Nagrody Nobla i Medale Fieldsa, liczbę wysoko cytowanych badaczy wybranych przez Clarivate Analytics, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismach Nature i Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index Expanded i Social Sciences Citation Index oraz wyniki uczelni w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ponad 1 800 uczelni jest faktycznie klasyfikowanych przez ARWU każdego roku, a najlepsze 1 000 jest publikowane.