Jak to wszystko działa?

Szczegółowa organizacja systemów edukacyjnych w USA, UK, UE i Polsce będzie przedmiotem szerszej analizy w kolejnych tygodniach. Tymczasem chciałyśmy zarysować ogólny obraz, jak to wygląda za granicą. Zasadniczo system nauczania we wszystkich krajach obszaru euroatlantyckiego jest podobny i składa się z poziomu podstawowego, znanego jako licencjat (bachelor, undergraduate), który trwa 6 semestrów, czyli 3 lata. Nieco inaczej jest w USA, gdzie etap ten trwa 8 semestrów, czyli 4 lata. Po ukończeniu studiów licencjackich możesz podjąć studia magisterskie. Trwają one 4 semestry, czyli 2 lata. Po uzyskaniu dyplomu licencjata studia magisterskie mogą być ich kontynuacją, ale możesz wybrać inny kierunek. Kończąc matematykę możesz podjąć studia magisterskie na wydziale informatyki w zakresie big data. Po uzyskaniu licencjata z psychologii możesz kontynuować studia na wydziale ekonomii. Oczywiście nie wszystkie konfiguracje są możliwe. Masz dużo czasu, żeby to sprawdzić. Możesz również zmienić uczelnię i kraj. Licencjat możesz zrobić w Holandii zaś studia magisterskie w Polsce lub we Francji. Coraz częściej większe wydziały proponują studentom wybór właściwego kierunku dopiero na drugim roku studiów. Możesz zatem studiować ekonomię i przez pierwszy rok zastanawiać się nad wyborem kierunku specjalistycznego (rachunkowość i finanse, zarządzanie, międzynarodowe rynki finansowe, analiza finansowa i ekonometria). W trakcie studiów możliwe jest przenoszenie się na inne uczelnie w różnych krajach. Jeśli chcesz wybrać lepszy uniwersytet, ponownie musisz przedstawić wymagane dla kandydatów dokumenty. W USA sprawdzą wynik TOEFL i SAT, personal statement i oceny z liceum. Niektóre uczelnie w USA, UK i PL oferują studia międzywydziałowe np. ekonomia i matematyka oraz dwa dyplomy po ich ukończeniu. W UE mamy w tym przypadku do czynienia z modą na studiowanie dwóch kierunków oraz podróżowaniem pomiędzy uczelniami i krajami. Często uczelnie wymagają, aby przynajmniej rok spędzić w innym kraju. Oferują przy tym bezpłatne kursy językowe. Studiując w ESCP Business School możesz spędzić rok w Paryżu, rok w Madrycie, rok w Berlinie i rok w Turynie otrzymując nawet 4 dyplomy z każdej uczelni po jednym.

Jeżeli zastanawiasz się, jak wygląda sprawa języków, to podpowiadamy, że coraz więcej uczelni, tak w Polsce jak i UE, oferuje studia w języku angielskim. Ponieważ niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, będzie o tym oddzielny tekst.